یکی بود اما کاش نبود

عاشق نبودی تو! من عاشقت بودم! در قبله گاه عشق بودی تو معبودم..

 

 

 

یکی بود اما نمی دید؛ یکی که عشقُ نمی خواست

حرف اون حرف هوس بود! دل به عاشقی نمی باخت

 

 

 

الناز (یلدا)اسفندفرد

/ 0 نظر / 19 بازدید