سکوت یک آسمان بارانی

 

حرفی برای گفتن اگر بود

                             دیوارها

                                       سکوت نمی کردند

دیوار!

ای قامت بلند!

آیا زبان آجری تو

                    در بند بند سیمان

                                      محسور مانده است؟

یا روزگار جایزه دار ما

حتی تو را

              به عرصه ی تبلیغ خوانده است؟

دیوار!

آیا سکوت

            تنها جواب توست؟

 دیوار!

ای خوش ترین جواب تو

                           آوار

                 استاد محمد علی بهمنی               

 

 

 

 

هر جا که بارونُ دیدی؛ یاده چشمای منم باش

اونی که دنبال عشق بود؛توی کوچه های حرفاش

 

 

 الناز (یلدا)اسفندفرد
/ 0 نظر / 18 بازدید