علی،علی ست و هیچکس علی نیست

 

زلیلی من شنیدم یا علی گفت

به مجنون هم رسیدم یا علی گفت

 

مگر این وادی دارالجنون است

که هر دیوانه دیدم یا علی گفت

 

یقین پروردگار آفرینش

به مخلوقات عالم یا علی گفت

 

نسیمی غنچه ای را باز می کرد

به گوش غنچه کم کم یا علی گفت

 

سرشک لاله گل را شستشو داد

گل از این لطف شبنم یا علی گفت

 

شنیدم کودک شیرین زبانی

چو می جوشید زمزم یا علی گفت

 

خمیر خاک عالم را سرشتند

چو برمی خاست آدم یا علی گفت

 

مسیحا هم دم از اعجاز می زد

ز بس بیچاره مریم یا علی گفت

 

علی را ضربتی کاری نمی شد

گمان ابن ملجم یا علی گفت

 

مگر خیبر ز جایش کنده می شد

یقین اینجا علی هم یا علی گفت

 

 

استثنا این شعر از نوشته های خودم نیست.

التماس دعا...یا حق 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید