تب پرواز

 

دلم گرفته است!

دلم گرفته است.

به ایوان می روم و انگشتانم را

بر پوست کشیده ی شب می کشم.

چراغ های رابطه تاریکند.

چراغ های رابطه تاریکند.

کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد.

                                    پرواز را به خاطر بسپار

                                                                 پرنده مردنی ست.

فروغ فرخزاد

 

 

 

 

 

بیا دستای قطبیمُ بپیچ تو رخت ِ چشمونت

می خوام باشم گرفتارت؛ واسه م شیرین زندونت

 

الناز (یلدا)اسفندفرد

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید