شب مرگ یلدا

ترانه گونه می گریم و غزل وار می شوم

در بیت؛ بیتِ نگاه ِ تو؛ تکرار می شوم

  

 

«یلدا » همان لحظه ی غریب ِ بی تو بودن است

همان شبی که شبیه دانه های انار می شوم

 

الناز(یلدا)اسفندفرد

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

تمومش کن! دیگه خسته م! از این تنهاییا سیرم

 

نفس زهر ِ واسه قلبم! همین روزا منم میرم

 

  الناز (یلدا)اسفندفرد

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید