لحظه ی رفتن نزدیک است

 

 

همه جا می بینمت

به درخت و پرده و آینه

نمی دانم اما

تو مرا دنبال می کنی

یا من ترا...

زنده یاد منوچهر آتشی

 

 

 

 

 

دیگه رویای هر لحظه م٬ فقط طرح یه کابوسه

یه شبگردم که تو ظلمت٬ تو دستش٬ عکس ِ فانوسه

الناز(یلدا)اسفندفرد

 

 

 

 

  

... و ناگهـــــــــــــــان روزی
در همین نزدیکی به پایان خواهم رسید
آه ای روزهای رفته!
...
چه اندازه من پرم
از اندوه فرداهای نامعلوم ..

.محمد جعفر محمدزاده

 

 

 

 

 

خداحافظ! برای آخرین بار!

من از یاد ِ همه قصه ها میرم

میرم تا وقتی که ستاره سر زد

تو تابوت خودم آروم بگیرم!

الناز(یلدا)اسفندفرد

  

 

 

 

ببین چگونه من
ز ترس روزهای بعدتر
روزهای رو به رو
روزهای سردتر
روزهای حال را
ز یاد برده ام
ببین چگونه پیش تر ز مرگ

مرده ام !

 

 

 

 

 

نسرین اوجاقی

/ 0 نظر / 20 بازدید