شرط بندی

می دانستم می روی

                        دیر یا زود

                                     فرقی نداشت!

از همان اول

                   باور داشتم!

اما تو می گفتی: می مانم! شرط می بندم!

بیا ببین!

          باختی

و اکنون تمام شهر

               برای بُرد ِ من

                               جشن گرفته اند!

 

الناز (یلدا)اسفندفرد

/ 0 نظر / 17 بازدید