مرگ عشق

 

برگ از درخت خسته می شود! پاییز بهانه است...

 

با تو چه بیگانه ام! بیگانه

بیدلم ؛ زنجیری و دیوانه

 

الناز (یلدا)اسفندفرد

/ 0 نظر / 18 بازدید