کیش و مات

روی صفحه ی شطرنجی دلت

شاه بودم

          فرو ریختم

                      و آن رخ زیبا

                                      ماتم کرد...

       الناز (یلدا)اسفندفرد 

/ 0 نظر / 18 بازدید