چشمامُ می بندم...حیف...اعتراف...

          چشمامُ می بندم...  یادم بره رفتی... یادم بره بی تو... گم میشه خوشبختی...   چشمامُ می بندم... حتی تو بیداری... سردرگمم از این ... روزای تکراری...   دلتنگی می گیره... تموم ِ ... ادامه مطلب
/ 93 نظر / 148 بازدید
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
3 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
9 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
5 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
5 پست
تیر 84
3 پست